مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی گفت: از ابتدای سال تاکنون 17 هزار و 862 مشترک به جمع مشترکان گاز در استان افزوده شده است.

منصور صادقیان در گفت و گو با مرورنیوز افزود: با افزوده شدن این تعداد، مشترکان گاز طبیعی در آذربایجان غربی از 780 هزار مشترک فراتر رفت.
وی اضافه کرد: در حال حاضر نزدیک به 100 درصد خانوارهای شهری، مشترک گاز طبیعی هستند و بیشترین تمرکز این شرکت بر روی افزایش مشترکان گاز در روستاها به ویژه روستاهای محروم است.
وی اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون بیش از 900 کیلومتر شبکه گذاری گاز طبیعی در آذربایجان غربی انجام شده که حدود هفت درصد کل شبکه گذاری های صورت گرفته از ابتدا در استان محسوب می شود.
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی ادامه داد: از ابتدای احداث خطوط گاز در استان نزدیک به 11 هزار و 500 کیلومتر شبکه گذاری انجام شده است.
صادقیان گفت: عملیات گازرسانی به 114 روستاها و 6 شهر آذربایجان غربی همچنان ادامه دارد.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز