رسیدن به توسعه استان ها در ابعاد مختلف از اهداف تنظیم طرح آمایشی سرزمین هر منطقه است و باید این اهداف به طور جزء در طرح آمایشی استان مشخص شود.

به گزارش مرور نیوز از ارومیه، دکتر عطاپور در جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان که امروزبا موضوع طرح آمایش سرزمین  در استانداری برگزار شد، با بیان اینکه باید در طرح آمایشی سرزمین، ظرفیت های توسعه هر استان و منطقه به طور جزء معلوم باشد، گفت : رسیدن به توسعه استان ها در ابعاد مختلف از اهداف تنظیم طرح آمایشی سرزمین هر منطقه است و باید این اهداف به طور جزء در طرح آمایشی استان مشخص شود.

وی افزود: مقرر شده این طرح توسط سازمان برنامه و بودجه در طی برنامه ششم اجرایی شود که جهاد دانشگاهی به عنوان ناظر و دانشگاه ارومیه به عنوان مشاور معرفی شده اند .

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری به اهمیت این سند در برنامه ریزی های آتی اشاره کرد و افزود : بهره برداران این سند مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی هستند لذا باید در تدوین این سند تمام ظرفیت ها ، نیازها ، آسیب ها لحاظ شود .

در این جلسه اهداف، راهبردهای طرح آمایش سرزمین ارائه شد و به دلیل وجود برخی ایرادات اساسی و نواقصات جدی در آن مقرر شد تغییرات مورد نیاز برای اصلاح و ویراش اعمال شود.   

 

 

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز