رئیس دانشگاه آزاد گفت: در این دانشگاه باید به دنبال افزایش درآمدهای غیرشهریه ای باشیم که این امر نیازمند سرمایه گذاری است.

به گزارش مرور نیوز به نقل از دانشگاه آزاد، فرهاد رهبر در جلسه شورای اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی گفت: امروز مهم ترین منبع درآمد دانشگاه از شهریه دانشجویان به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی است و ما باید به دنبال افزایش درآمدهای غیرشهریه ای خود باشیم که نیازمند سرمایه گذاری است.

وی با اشاره به دارایی های مولد و غیرمولد دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: شورای اقتصاد دانش بنیان، باید ماتریسی را به منظور تبدیل دارایی های غیرمولد به مولد از طریق توسعه شرکت های دانش بنیان طراحی کند که این ماتریس شامل شناسایی منابع در اختیار، فرایند تبدیل ایده به محصول و بازاریابی و فروش تولیدات باشد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: تولیدات شرکت های دانش بنیان باید در وهله نخست با نیاز استانی و بعد نیازهای ملی و فراملی تناسب و هماهنگی داشته باشد.

رهبر اظهار داشت: هر استانی می تواند به صورت مستقل متولی تاسیس شهرک های شفا شود اما امر سیاستگذاری و نظارت توسط سازمان مرکزی صورت گیرد.

وی عنوان کرد: همچنین یکی از استان های نزدیک تهران به عنوان پایلوت انتخاب شده و طرح تاسیس شهرک شفا به صورت کامل در آن اجرا شده و در نهایت نواقص و مزایای طرح شناخته شده و در سایر استان ها به صورت یک سیاست کلی به کار گرفته شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به ایجاد بانک ایده در این دانشگاه گفت: باید ایده های موجود در دانشگاه غربالگری و بانکی از ایده های کم ریسک و متناسب با ظرفیت هر استان تشکیل شود.

رهبر عنوان کرد: در گام بعد می توانیم از ایده های با ریسک اجرای بالاتر استفاده کنیم و آنها را به سرانجام برسانیم.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز