دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان خواستار تقویت نیروی انسانی و جایگاه واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی و دفاع کامل و همه‌جانبه آنان از بیت المال در مراجع قضایی شد.

به گزارش مرور نیوز به نقل از دادستانی کل کشور، اکبر جوهری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان و رئیس شورای دستگاه های نظارتی این استان، تقویت واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی را موجب فراهم شدن زمینه های دفاع کامل و همه جانبه کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی از بیت المال و پرونده‌های مرتبط با این دستگاه‌ها اعلام کرد و گفت: مدیران دستگاه های اجرایی نیز چه بهتر که با قوانین و مقررات دستگاه های مختلف و قوانین حقوقی مورد نیاز آشنا شوند.

وی از برگزاری منظم جلسات شورای دستگاه های نظارتی در استان کردستان و اجرایی و عملیاتی شدن مصوبات آن خبر داد و گفت: در طول سال جاری تاکنون، 36 مناقصه و مزایده دولتی ابطال و یا تجدید شده است.

دادستان عمومی و انقلاب سنندج با اشاره به برگزاری همایش نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد در هفته گذشته برگزاری آن را گام موثری در گسترش هماهنگی و تعامل در استان کردستان به منظور تقویت سلامت اداری و مبارزه با فساد برشمرد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز