اولین جلسه رسیدگی به پرونده فساد گروه طرح و نقشه پناهی برگزار می شود.

به گزارش مرور نیوز، اولین جلسه رسیدگی به پرونده فساد گروه طرح و نقشه پناهی  (متهم جنت مکان) به ریاست قاضی صلواتی برگزار فردا 12 آذر می شود.

اولین جلسه این دادگاه فردا در شعبه چهارم دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی برگزار می شود.

پرونده گروه طرح و نقشه پناهی از جمله پرونده های فساد ارزی است که در دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی رسیدگی خواهد شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز