براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، هوای پایتخت در شرایط سالم قرار دارد.

به گزارش مرورنیوز، براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، هوای امروز پایتخت در شرایط سالم قرار دارد.

بر این اساس، شاخص ذرات کمتر از 2.5 میکرون امروز بر روی عدد 79 قرار دارد که حد استاندارد آن 100 است.

روز گذشته نیز شاخص ذرات کمتر 2.5 میکرون بر روی عدد 76 قرار داشت و هوای تهران در شرایط سالم بود.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز