معاون میراث فرهنگی کشور گفت: هیچ کارگاه مرمتی نباید بدون شناسنامه و حکم مرمت فعالیت کند.

به گزارش مرورنیوز، محمد حسن طالبیان در نشستی که با حضور معاونان اداره های میراث فرهنگی استان ها برگزار شد، موضوع مرمت های اصولی در استان ها را یکی از مهمترین مباحث معاونت میراث فرهنگی خواند.

وی تاکید کرد: از این پس بدون تایید کارشناسان شورای فنی هیچ کارگاه مرمتی نباید بدون شناسنامه و حکم مرمت اقدام به فعالیت کند.

معاون میراث فرهنگی کشور با اشاره به اینکه میراث فرهنگی به عنوان مهمترین بخش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیازمند برنامه های دقیق و منسجم و هدفدار است، اعلام کرد: موضوع پژوهش، حفاظت و معرفی از جمله اقداماتی است که برای حفظ ارزشهای میراث فرهنگی باید به صورت یکپارچه در کنار هم قرار بگیرند.

وی افزود: در حال حاضر فعالیت های مرمتی نیازمند پژوهش با هدف حفاظت هستند مگر آنکه مرمت یک سایتی اضطراری باشد و کارشناسان تصمیم به مرمت فوری بگیرند.

معاون میراث فرهنگی کشور تاکید کرد: هم اکنون دستگاه های شهری در خصوص مرمت آثار تاریخی در کنار سازمان میراث فرهنگی قرار گرفته اند. با اینکه این اتفاق یک توفیق برای میراث فرهنگی محسوب می شود اما لازم است که معاونین استان ها و کارشناسان میراث فرهنگی باید بر تمامی مرمت ها نظارت داشته باشند.

به گفته طالبیان، از این پس تمام مرمت هایی که در داخل سازمان میراث فرهنگی انجام می گیرد و همچنین مرمت هایی که توسط دیگر نهادها صورت می گیرد باید با حکم مرمت و نظارت معاونان میراث فرهنگی و کارشناسان این حوزه باشد.

وی افزود: درحال حاضر طبق هدف گذاری های صورت گرفته، لازم است که میراث فرهنگی با الگوی صحیح نظارت خود را بر بخش های مرمتی تقویت کند تا جریان سازی مرمت اصولی با مشارکت دستگاه ها تداوم پیدا کند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز