مدیر کل نظارت بر فراورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو ازتشدید نظارت بر 51 برند فرآورده های پروتئینی در کشور خبر داد.

بهروز جنت در گفتگو با خبرنگار مرورنیوز درباره تشدید نظارت بر فرآورده های پروتئینی اظهار داشت: سازمان غذا ودارو به عنوان مرجع اصلی تامین انواع فراورده های غذایی در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در این باره اقدامات مهمی همچون تشدید نظارت بر فرآورده های پروتئینی را در دستور کار خود قرار داده است.

به گفته وی، 26 نمونه از 7 برند سوسیس و کالباس موجود در بازار از نظر بافت غیر مجاز بررسی شد که میزان نمونه های نامنطبق  19/2 درصد بوده، همچنین300 نمونه از مجموع 44 برند تجاری همبرگر 30 درصد گوشت، از نظر وجود باکتری اشرشیاکلی و هرگونه بافت غیر مجاز نیز مورد بررسی قرار گرفت، که میزان نمونه‌های نامنطبق از نظر میزان وجود این باکتری 47/7 درصد و از نظر بافت غیرمجاز2/3 درصد اعلام شد.

به گفته مدیر کل نظارت بر فراورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، از نظر میزان شمارش اشرشیاکلی که نوعی باکتری بوده که در این برندها برخی از آن‌ها موجب مسمویت غذایی و اسهال می‌شوند 47/7 درصد است،  گرچه از نظر ما همان میزان اندک عدم انطباق‌ها نیز پذیرفته نیست.

وی ادامه داد: توسعه برنامه‌های سلامت محور در زمینه کاهش مصرف نمک، چربی و شکر در مواد غذایی، برنامه حذف اسید چرب ترانس از سبد غذایی و تغذیه مردم ایران- طرح نشانگر راهنمای تغذیه‌ای- اجرای برنامه‌های کنترل و نظارت محصولات در بازار یا همان طرح مشهوربه PMS، مبارزه قاطع با پدیده شوم قاچاق و تقلب از دیگر برنامه های قابل اشاره در راستای ارتقای کیفیت فراورده‌های غذایی  سازمان غذا و دارو است.

گفتنی است اشریشیا کُلی نام علمی باکتری Escherichia coliیا E.coli است که  در روده جانوران خونگرم وجود دارد و برخی از انواع آن شایعترین عامل عفونت دستگاه ادراری است.

 

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز