ترک همدانی از رسیدگی به پرونده علی مطهری در دیوان عالی کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی مرورنیوز، مصطفی ترک همدانی در مورد پرونده شکایت علی مطهری گفت: برای تعیین تکلیف رسیدگی به پرونده آمران حمله به علی مطهری در انتظار تصمیم دیوان عالی کشور هستیم.

وی افزود: شکایت از آمران حمله به علی مطهری از بهمن ماه 94 در دادسرای نظامی شیراز مطرح شد و در شعبه 4 دادسرای نظامی مورد رسیدگی قرار گرفت.

وکیل علی مطهری اظهار داشت:در  تیرماه مطلع شدم بازپرس مستندا به ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری، دادسرای نظامی را شایسته صلاحیت رسیدگی ندانسته و استدلال کرده که به دلیل این‌که بیشتر اتهامات ضاربین در دادگاه عمومی رسیدگی و حکم صادر شده است، باید اتهامات آمران در آن دادگاه رسیدگی شود.

وی ادامه داد: به همین دلیل پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع شد و پس از رسیدگی، بازپرس آن مرجع هم به  علت این‌که جرایم ارتکابی در حوزه وظایف خاص نظامیان بوده ، دادسرای عمومی و انقلاب را شایسته صلاحیت رسیدگی ندانسته اند.

ترک همدانی گفت: در حال حاضر برای تعیین تکلیف صلاحیت رسیدگی به پرونده آمران حمله به علی مطهری و اینکه در کدام مرجع باید مورد رسیدگى قرار گیرد، در حدود سه ماه است که منتظر تصمیم دیوان عالی کشور هستیم و باید دید چه تصمیمی در این مورد گرفته می شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز