دبیر کل خانه پرستار خطاب به وزیر بهداشت در نامه‌ای نوشت: پزشکان هیأت علمی حقوقی را در حدود 7 تا 15 میلیون به صورت ماهیانه دریافت می‌کنند و با دریافت این مبلغ موظفند 44 ساعت در هفته در بیمارستان‌ها و مراکز دانشگاهی حضور و فعالیت داشته باشند اما در حال حاضر متأسفانه حضوری کمرنگ و آنهم غیر مؤثر دارند.

به گزارش مرور نیوز، دبیر کل خانه پرستار خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نامه‌ای نوشت: «جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با این توجیه جنابعالی که پزشکان درآمدی برای بیمارستان ها ایجاد می‌نمایند و باید بخشی از آن را تحت عنوان کارانه به آن‌ها بازگرداند و این حق آن‌هاست؛ مراتب زیر را به استحضار می رساند:

پزشکان هیأت علمی که مصداق آن مقام محترم برای تولید در آمد برای بیمارستان‌ها محسوب می‌شوند، حقوقی را در حدود 7 تا 15 میلیون به صورت ماهیانه تحت عنوان هیأت علمی دریافت می‌کنند و با دریافت این مبلغ موظفند 44 ساعت در هفته در بیمارستانها و مراکز دانشگاهی حضور و فعالیت داشته باشند اما در حال حاضر متأسفانه حضوری کمرنگ و آن‌هم غیر مؤثر دارند.

این در حالی است که مالکیت بیمارستان ها متعلق به دولت است، حقوق ماهیانه همین حضرات و بقیه گروه ها و کادر بیمارستان نیز توسط دولت پرداخت می شود. هزینه‌های مربوط به آب، برق، گاز و تلفن از محل بودجه دولتی پرداخت می شود و همچنین تجهیزات و وسایل مورد نیاز نیز توسط دولت تامین می شود.

 از سوی دیگر ویزیت بیماران و عمل های جراحی، پیگیری ها و در حقیقت بار اصلی درمان بر دوش انترن‌ها و رزیدنت ها سنگینی می نماید، مراقبت های قبل و بعد از عمل، آزمایشات و گرافی ها و بقیه امور هم با تلاش شبانه روزی کادر پرستاری و پیراپزشکی انجام می شود.

 حال پاسخ دهید باکدام منطق؛ پزشکی با حضور چند ساعت در هفته و آنهم به صرف نظارت بر اعمال جراحی بایستی تا 65 درصد درآمد حاصله از حق العمل ها را، حق خود بداند.

جناب آقای  قاضی زاده هاشمی، حضرتعالی در شیوه کسب درآمد در بخش خصوصی از توانمندی، تخصص، تجربه و مهارت بالایی برخوردار و به راه و رسم آن کاملاً آگاه هستید.

همین پزشک متخصص هیأت علمی که در بخش دولتی نقش تشریفاتی دارد و از عنوان هیأت علمی‌اش جهت کسب در آمد بیشتر در بخش خصوصی استفاده می‌نماید، در بیمارستان خصوصی نه حقوقی ماهیانه دریافت می‌نماید و نه از مزایای فرصت تحصیلی، مزایای خاص دیگر و ... بهره مند است اما همه بیماران را شخصاً مورد عمل جراحی قرار می‌دهد و هم خودش ویزیت‌ها را آن هم به نحو مناسب انجام داده و با احترام پاسخگوی بیمار است و بابت این امور هم حدود 20% حق العمل به وی تعلق می‌گیرد حتی در برخی مراکز درمانی کمتر از این مقدار نیز دریافت می کنند.

سؤال اینجاست که پزشکان هیأت علمی در بخش خصوصی با عملکردی با کیفیت بالا این میزان درصد و در بخش دولتی به صرف ممهور کردن پرونده ها تا 65% حق العمل را دریافت می نمایند و اصلاً آن حقوق 15 تا 19 میلیون تومانی هیأت علمی را بابت چه چیزی دریافت می نماید؟

شما خود بهتر می دانید بنگاه داری هم اصولی دارد، از نگاه اقتصادی برای تولید؛ بخشی از درآمد بابت سرمایه گذاری، بخشی برای حقوق کارکنان، بخشی برای تجهیزات، بخشی برای بازاریابی و بخشی هم برای هزینه های جاری باید صرف شود و پس از کسر هزینه ها از درآمدها، سود و یا زیان حاصل می شود.

آیا مسئولین وزارت بهداشت محاسبه کرده اند با این ترتیب چقدر بیمارستان های دولتی دچار زیان شده اند و آیا از نظر مدیریتی و اقتصادی تمامی بیمارستان های دولتی ورشکسته نیستند؟ و آیا هزینه ها برای خدمت تمام شده در بخش دولتی بیشتر از خصوصی نیست؟ و چه سیستمی مسئول این زیان است و آیا مردم یا دولت باید تاوان ضعف و بی کفایتی مسئولین را پرداخت نمایند؟

آیا به بهانه های واهی ایجاد در آمد برای بیمارستان ها، باید پرداخت های چند ده و چند صد میلیون تومانی به گروهی خاص پرداخت شود؟ و مرتباً این پرداخت ها هم انکار شود. حضرتعالی بهتر از همه از پرداخت های هنگفت نجومی، غیر متعارف و غیر معمول گروهی خاص اطلاع دارید ولی نمی دانم چرا دیگران را هم متهم به دروغ می نمائید!! و خود.....

وزیر محترم

طبق اظهارات مسئولین وزارت بهداشت بیش از 11 هزار میلیارد تومان معوقات بیمه ها به وزارت بهداشت و بیش از 5 هزار میلیارد تومان از معوقات مربوط به  جزء حرفه ای پزشکان است و اگر پرداخت ها را متعارف و به حق می دانید چرا از دیگران می خواهید میزان دریافت ها را اعلام نمایند در حالیکه کلید قفل بسته سیستم پرداخت نزد خود شماست.

بیائید برای یک بار هم شده با صداقت میزان دریافتی پزشکان هیأت علمی را به صورت شفاف اعلام نمایید تا مردم به صورت مستند حرف های شما را باور کنند. با فرافکنی مشکلی حل نخواهد شد ولی متأسفانه مسئولین وزارت بهداشت سیستم پرداخت به پزشکان هیئت علمی را 7 قفله نموده اند که مبادا کسی از میزان پرداخت شان خدای ناکرده مطلع شود.

 ولی دیر یا زود این تاریکخانه روشن خواهد شد و روسیاهی برای آنانی خواهد ماند که در عرض این مدت به هر شیوه ای  برای حفظ قدرت دوران مسئولیت خود به هر وسیله ای متوسل شده اند.»

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز