بر اساس آمارهای رسمی تهران از ابتدای سال همزمان با شیوع کرونا 2 روز هوای پاک، 110 روز هوای قابل قبول، 26 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و 1 روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

به گزارش مرور نیوز، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 80 قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

همچنین شاخص کیفیت هوا طی ۲۴ ساعت گذشته به‌طور میانگین بر روی عدد 115 قرار داشت و هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه آلوده بود.

تهران از ابتدای سال همزمان با شیوع کرونا 2 روز هوای پاک، 110 روز هوای قابل قبول، 26 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و 1 روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، پایتخت 15 روز هوای پاک، 91‌ روز هوای قابل قبول، 31 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و 2 روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

همچنین بیشترین دما در تهران برای روز جاری 35 درجه و کمترین دما 27 سانتی‌گراد پیش بینی شده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز