عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی با حکم قطعی به جرم نشر اکاذیب محکوم به جزای نقدی شد.

به گزارش مرور نیوز، عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی با حکم قطعی شعبه ۷۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به جرم نشر اکاذیب به پرداخت ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

البته بنابر این حکم با توجه به عدم سابقه کیفری آخوندی و پیش بینی اصلاح وی، دادگاه با صدور قرار تعلیق اجرا مجازات، جزای نقدی او را به مدت یک سال معلق کرده است.

بنابر ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار [تعلیق تعقیب] تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند.» لکن در صورتیکه متهم در مدت تعلیق مجازات، مرتکب جرم جدیدی نشود، نه تنها اجرای مجازات از وی برداشته می‌شود بلکه آثار تبعی جرم هم از سجل کیفری فرد پاک می‌شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز