تهران از ابتدای سال همزمان با شیوع کرونا 2 روز هوای پاک، 129 روز هوای قابل قبول، 87 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و 29 روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

به گزارش مرور نیوز، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 86 قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

همچنین شاخص کیفیت هوا طی 24 ساعت گذشته به‌طور میانگین بر روی عدد 88 قرار داشت و کیفیت هوای تهران قابل قبول بود.

تهران از ابتدای سال همزمان با شیوع کرونا 2 روز هوای پاک، 129 روز هوای قابل قبول، 87 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و 29 روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، پایتخت 15 روز هوای پاک، 106 روز هوای قابل قبول، 38 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و 5 روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

همچنین بیشترین دما برای روز جاری در تهران 31 درجه و کمترین دما منفی 24 درجه سانتی گراد پیش بینی شده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز