مهدی اقراریان عضو شورای شهر تهران نسبت به عملکرد ستاد 137 انتقاد کرد.

به گزارش مرور نیوز، ستاد 137 سامانه ثبت گزارش های مردمی شهرداری تهران است و مردم می توانند ضمن تماس با ستاد 137 گزارش های مختلف درباره مسائل شهری را به شهرداری ارائه دهند که ستاد 137 با شماره سه رقمی 137 فعالیت می کند. امروز اما مهدی اقراریان نسبت به عملکرد ستاد 137 انتقاد کرد.

وی تاکید کرد که روز جمعه فقط یک نفر در ستاد 137 بود.

مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران در هفتمین جلسه دوره ششم شورای شهر پس از ارائه گزارش محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فناوری گفت: گزارش‌های ارائه شده توسط مسئولین ما زیباست، اما اگر مرد میدان بود و صحنه را از نزدیک ببینیم واقعیت های میدان با گزارش‌های مسئولین تفاوت زیادی دارد.

وی در ادامه تاکید کرد: خدمات نظافتی و بعد سامانه 137 آن چیزی نیست که در گزارش‌ها وجود دارد و خود من روز جمعه وقتی برای بازرسی به ستاد 137 رفتم تنها یک نفر در آن حضور داشت.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز