دو نفر از اعضای شورای شهر تهران جهت عضویت در هر یک از شعبه‌های اول و دوم کمیسیون ماده 77 به قانون شهرداری انتخاب شدند.

به گزارش مرور نیوز، در صحن امروز شورای شهر تهران دو نفر از اعضای شورا جهت عضویت در هر یک از شعبه‌های اول و دوم کمیسیون ماده 77 به قانون شهرداری انتخاب شدند و ناصر امانی و حبیب کاشانی با حداکثر آراء این مسؤولیت را بر عهده گرفتند.

همچنین سیداحمد علوی و نرگس معدنی‌پور به عنوان دو عضو هیأت بودی رسیدگی به کفالت نظام وظیفه، موضوع ماده 24 قانون خدمت وظیفه عمومی انتخاب شدند.

همچنین در صحن امروز شورا احمد صادقی به عنوان نماینده شورا در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آئین‌نامه معاملات شهرداری تهران انتخاب شد.

همچنین در جلسه 7 صبح اعضای کمیسیون برنامه و بودجه میثم مظفر به عنوان نایب رئیس کمیسیون و رئیس کمیته برنامه و بودجه و پایش عملکرد کمیسیون برنامه و بودجه انتخاب شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز