مسئول علمی پروژه واکسن اسپایکوژن گفت: این واکسن ایمنی زایی ۷۸ درصدی داشته و هر دو مسیر سیستم ایمنی را فعال کرد. سرم افراد واکسینه شده در مواجهه با سویه‌های مختلف کرونا از جمله الفا، بتا، گاما و لاندا قرار گرفت و توانایی خنثی سازی مطلوبی نشان داد.

به گزارش مرور نیوز، ساغر براتی مسئول علمی پروژه واکسن اسپایکوژن در نشست خبری اطهار کرد: اسپایکوژن همکاری مشترک بین دو شرکت "وکسین" استرالیا و سیناژن ایران است که زیرساخت تولید محصولات پروتیینی را داراست. اما این شرکت توانایی تولید انبوه را ندارد.

وی افزود:  مطالعات حیوانی این واکسن در استرالیا و امریکا انجام و مقاله در مجله وکسین منتشر شد، آیت واکسن تحمل پذیر بسیار مناسبی است و موفق به القای انتی بادی های خنثی کننده علیه بخش هایی مهم ویروس شد.

براتی ادامه داد: فاز نخست بالینی روی ۴۰ نفر در استرالیا با هدف بررسی ایمنی انجام شد و طبق نتایج، واکسن ایمن بود، با توجه به نتایج مطلوب فاز ۱ ارائه نتایج به سازمان غذا و دارو انجام و فاز ۲ مطالعه در تهران روی ۴۰۰ نفر انجام شد، این واکسن در دو دوز ۲۵ میکروگرم در فاصله سه هفته تزریق می‌شود.

وی گفت: این واکسن ایمنی زایی۸۷ درصدی داشته و هر دو مسیر سیستم ایمنی را فعال کرد. سرم افراد واکسینه شده در مواجهه با سویه‌های مختلف کرونا از جمله الفا، بتا، گاما و لاندا قرار گرفت و توانایی خنثی سازی مطلوبی نشان داد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز