رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: با متخلفانى که از طرح تفصیلی عدول می کنند برخورد قاطعانه می کنیم.

به گزارش خبرنگار اجتماعى مرورنیوز، مهدی چمران در نشست اعضای شورای اسلامی شهر تهران با مهندسان مشاور شهرساز در راستاى آسیب شناسی طرح تفصیلی شهر تهران اظهار داشت: با توجه به اینکه امروز شهر تهران از نابهنجاری هایی رنج می برد اما باید در نظر داشت این ناهنجاری ها زاییده طرح جامع و تفصیلی نیست. به عکس ما این طرح ها (جامع و تفصیلی) را ابلاغ کردیم که این ناهنجاری ها کاسته شود.

وی با بیان اینکه طرح تفصیلی برای جلوگیرى از  تخلفات تدوین شده است، تصریح کرد: با متخلفانى که از طرح تفصیلی عدول می کنند برخورد قاطعانه می کنیم.

رییس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه سالانه طرح تفصیلی را بازنگری می کنیم، ادامه داد: هر سال 600 مورد از طرح تفصیلى در کمیسیون ماده 5 بررسی می شود که باید اصلاح گردد.این در حالی است که ما 20 سال قبل قانون خشکی داشتیم که قابلیت انعطاف و بازنگری نداشت؛ لذا تدوین و ابلاغ طرح تفصیلی از افتخارات ما و جامعه مهندسان است.

چمران مطرح کرد: ما منکر این نیستیم که طرح تفصیلی خالی از اشکال است ولی باید در نظر داشت وجود طرح تفصیلی خیلی بهتر از این است که شهر تهران دارای طرح نباشد.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز