عضو شورای شهر تهران گفت: ساختمان‌هایی در تهران ساخته می‌شوند که فاقد پروانه ساخت هستند اما متاسفانه هر زمانی که حادثه‌ای رخ می‌دهد سروصدایی می‌شود، مجموعه راه اندازی می‌کنند و بعد تا حادثه بعدی فراموش می‌کنند.

به گزارش مرور نیوز، مهدی اقراریان عضو شورای شهر تهران گفت: ساختمان‌هایی در تهران ساخته می‌شوند که فاقد پروانه ساخت هستند. هرکدام از این ساختمان‌ها یعنی یک متروپل جدید در تهران، مانند گلاب‌دره در منطقه یک. این ساختمان‌ها به دلیل قد بلندی که دارند از هرکجا که نگاه کنیم، قابل مشاهده اند، فقط چشمی برای دیدن این ساختمان‌های ناایمن نیاز است.

به گفته اقراریان ساختمان‌هایی هستند که پنج طبقه مجوز گرفته اما هشت طبقه ساخته شده است؛ اتفاق بدتر خدماتی همانند آب و برق است که به این ساختمان‌ها داده می‌شود.

او گفت: متاسفانه هر زمانی که حادثه‌ای رخ می‌دهد سروصدایی می‌شود، مجموعه راه اندازی می‌کنند و بعد تا حادثه بعدی فراموش می‌کنند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز