سخنگوی فراجا گفت: سردار رادان فرمانده فراجا هیچگونه صفحه و یا حساب توئیتری در فضای مجازی ندارد.

به گزارش مرور نیوز، سردار مهدی حاجیان عنوان کرد: سردار رادان فرمانده فراجا هیچ‌گونه صفحه و یا حساب توئیتری در فضای مجازی ندارد و مردم عزیز اخبار مرتبط با ایشان را از خبرگزاری پلیس و صفحات سخنگوی فراجا پیگیری کنند.