اوقات شرعی به افق تهران یکشنبه ۲۵ دی۱۴۰۱ اعلام شد.

به گزارش مرور نیوز، اوقات شرعی به افق تهران یکشنبه ۲۵دی ۱۴۰۱ اعلام شد.

 

اذان صبح ۰۵:۴۴
طلوع آفتاب ۰۷:۱۴
اذان ظهر ۱۲:۱۳
غروب آفتاب ۱۷:۱۳
اذان مغرب  ۱۷:۳۲
نیمه شب شرعی ۲۳:۲۸