مدیرکل اسناد وامور مترجمان رسمی قوه قضائیه از پلمب 3 مرکز غیرمجاز ترجمه خبرداد و گفت: این دفاتر به دلیل نداشتن پروانه و مداخله در ترجمه رسمی پلمب شدند.

به گزارش مرورنیوز، احمد اسدیان در این مورد گفت: با هوشمندی بازرسان اداره کل اسناد و امور مترجمان قوه قضاییه، 3 مرکز دارالترجمه که به صورت غیرقانونی در امر ترجمه رسمی اسناد فعالیت می کردند، پس از بازرسی و تایید تخلف، پلمب شدند.

مدیرکل اسناد و امور مترجمان قوه قضائیه اظهار داشت: کسانی که مجوز رسمی از اداره کل اسناد و امور مترجمان قوه قضائیه را نداشته باشند نمی‌توانند در حوزه ترجمه رسمی فعالیت کنند.

 

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز