معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با بیان اینکه پرداخت دیون را در سال جاری با جدیت بیشتری دنبال کرده ایم،گفت: در 6 ماه اول سال جاری 2700 میلیارد تومان از دیون شهرداری پایتخت پرداخت شده است.

به گزارش مرورنیوز، قدرت گودرزی ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: تسویه دیون شهروندان و پیمانکاران را از وظایف اصلی خود می‌دانیم. به طوری که مطالبات پیمانکاران از مناطق مختلف نیز تا حد قابل توجهی پرداخت شده و مابقی نیز در حال پرداخت است.

معاون شهرداری تهران عنوان کرد: حتی یک روز تاخیر و تعلل در پرداخت دیون را هم از لحاظ اخلاقی و هم از لحاظ قانونی درست نمی دانیم.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه درآمدهای پایدار مدیریت شهری تهران نیز از میزان درآمدهای نقد در 6 ماهه اول سال جاری بیش از 40 درصد محقق شده است، تصریح کرد: امروز نقش درآمدهای پایدارشهری در تامین هزینه‌های  شهرداری ها بر هیچ کس پوشیده نیست.

گودرزی خاطرنشان کرد: خوشبختانه برنامه های شهرداری تهران طی چندسال گذشته برای عدم وابستگی بیش از پیش به درآمدهای غیرنقد مثمرثمر واقع شده است.

بنا براعلام سایت شهرنوشت، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در پایان همچنین با اشاره به اینکه میزان درآمدهای پایدار مدیریت شهری در 6 ماه اول سال جاری  رضایت بخش بوده است، گفت: با این شرایط بد اقتصادی؛ از برنامه ای که در ابتدای سال تدوین کرده ایم جلوتر هستیم.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز