رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی از رونمایی از بانک اطلاعات مدارس غیردولتی کشور در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مرضیه گُرد در مورد اقدامات مدنظر در حوزه مدارس غیردولتی، اظهار داشت: با توجه به اینکه مدارس غیر دولتی مدارس توانمند برای بهبود کیفیت آموزش و خروجی های مدرسه ها بسیار حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه ، با استفاده از سامانه نظارت جامع، تلاش شد بانک اطلاعات از مدارس غیردولتی ایجاد شود، گفت: به زودی  بانک اطلاعات مدارس غیردولتی رونمایی می شود.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی با تاکید بر اینکه استفاده از فناوری های نوین و به کارگیری روش های جدید از برنامه های است، ادامه داد: سعی داریم شوراهای آموزش و پرورش را پیش از گذشته تقویت کنیم.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز