کارگاه هم اندیشی مشارکت در سطح شهر و کارکرد کانون های محیط زیست در محلات هفته گذشته توسط ستاد محیط زیست و توسعه پایدار به میزبانی شهرداری منطقه 7 و با حضور مدیران، کارشناسان محیط زیست مناطق 22 گانه، دبیران و اعضای منتخب کانون های محیط زیست محلات شهر تهران برگزار شد.

به گزارش مرورنیوز، سعید نوری نشاط مدرس جلسه با پرسش از مخاطبان که مشارکت را چه زمانی و در چه موردی تجربه کرده اند، گفت: مشارکت یک فرایند مستمر است که در سطوح مختلف و با حضور همه ذینفعان صورت می گیرد.

وی ادامه داد: مشارکت به طور خلاصه عبارت است از: گستره ای از ارتباطات ممکن بین تصمیم گیران و کسانی که نفع یا سهمی از تصمیمات را می برند.

نوری نشاط افزود: فرایند و مدل شکل گیری کانون ها باید دغدغه اصلی باشد و تمام افراد در هر محله نیز باید مشارکت و حضور فعال داشته باشند .

وی در ادامه با اشاره به آنکه افراد علاقه مند باعث به وجود آمدن تغییرات مثبت در جهت پیشبرد اهداف کانون ها می شوند، گفت: برای آنکه مردم در محلات مشارکت داشته باشند، لازم است ضمن تصمیم گیری در قالب یک گروه منسجم، با تعلق خاطر، اعتماد، اطلاعات و دانش مورد نیاز بتوانند در فرآیند برنامه ریزی حضور داشته باشند. 

گفتنی است در این کارگاه موضوعاتی مانند مشارکت در سطح مجتمع های آپارتمانی، مشارکت های گروهی ( به شکل کانون های محیط زیست)، کارکرد شبکه ها در گسترش مشارکت ها و غیره مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز