عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری کشور، با اشاره به فصل بودجه نویسی دستگاه های دولتی، خواستار تعیین اعتبار برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری شد.

به گزارش مرورنیوز به نقل از نظام پرستاری، علیرضا گچ‌کوبان با انتقاد از اجرای طرح‌های مختلف برای پرداخت کارانه پرستاران، گفت: مسوولان به‌جای اجرای ناموفق انواع طرح‌ها در بیمارستان‌ها، قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری مصوب مجلس شورای اسلامی را اجرا کند.

وی با بیان این‌که به‌جای اجرای طرح های مختلف در بیمارستان‌ها می بایست قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را اجرا کنند، گفت: در شرایطی که نسبت پرستار به تخت مناسب نیست اجرای طرح مراقبت موردی در واقع نادیده گرفتن حق بیمار است زیرا در این طرح تعداد خدمات ارائه شده به بیمار نادیده گرفته می‌شود و هدف افزایش تعداد بیماران تحت نظر می باشد.

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری کشور این طرح را در شرایطی مناسب دانست که هر پرستار به ۳ تا ۴ بیمار خدمات مراقبتی با کیفیت ارائه دهد وافزود: به گفته محمد میرزابیگی معاون پرستاری کشور،  قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری متعالی‌ترین قانون در حرفه پرستاری است حال آن‌که ایشان به‌جای تلاش برای اجرای این قانون می‌کوشد طرح‌های مختلفی را برای پرداخت کارانه پرستاران اجرا نماید.

گچ کوبان با اعتقاد به اینکه با افزایش شمار بیماران تحت مراقبت پرستار،  کیفیت خدمت کاهش می‌یابد، یادآور شد: در این شرایط بیمار و گیرندگان خدمت از خدمات دریافتی رضایت نخواهند داشت و این به معنی  نادیده گرفت حقوق بیماراست.

وی با توجه به فصل بودجه نویسی و لزوم همراهی وزارت در تامین بودجه قانون تعرفه گذاری گفت: هم اکنون که در فصل بودجه و بودجه نویسی هستیم، اگر وزارت بهداشت در تعامل جدی می باشد، می بایست  بودجه قانون تعرفه گذاری پرستاری را نیز در بودجه سال ۹۶ محاسبه نماید.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز