سخنگوی هیات منصفه مطبوعات از مجرم شناخته شدن هفته نامه های صدا و یالثارات در توهین به رئیس جمهور خبر داد.

علی اکبر کسائیان در گفتگو با خبرنگار اجتماعی مرونیوز گفت: دادگاه مطبوعات امروز در شعبه 9 دادگاه یک کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی برگزار شد و پرونده  هفته‌نامه های صدا و یالثارات در این دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی در مورد هفته نامه صدا اظهار داشت: هفته نامه صدا، نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی به اتفاق آرا مجرم شناخته شد.

سخنگوی هیئت منصفه مطبوعات افزود: در مورد اتهام توهین به رییس جمهوری به اتفاق آرا مجرم شناخته شد و اعضای هیات منصفه مطبوعات با اکثریت آرا مدیر مسئول این هفته نامه را مجرم تشخیص داد و مستحق تخفیف ندانست.

کسائیان با بیان اینکه پرونده هفته نامه یالثارات با چهار عنوان اتهامی تشکیل شده است، گفت: این هفته نامه با اتهام توهین به رییس جمهوری با اکثریت آرا مجرم شناخته شد.

وی ادامه داد: درباره توهین به اشخاص و دولت با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد.

به گفته کسائیان یالثارات در مورد توهین به معاون رییس جمهور در امور زنان هم، به اتفاق آرا مجرم دانسته نشد.

این عضو هئیت منصفه مطبوعات افزود: همچنین این هفته نامه با اتهام نشر مطالب خلاف واقع و پخش شایعات به اتفاق آرا مجرم شناخته نشد. همچنین اعضای هیات منصفه مطبوعات با اکثریت آرا یالثارات را مستحق تخفیف دانستند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز