معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کارگروه تخصصی کمیسیون‏‌ حقوقی و قضایی مجلس در حال بررسی های آخر است و پس از تصویب برنامه ششم توسعه در اولویت تصویب در مجلس قرار دارد.

عبدالعلی میرکوهی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی مرورنیوز، در مورد آخرین وضعیت لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اظهار داشت: این لایحه در مجلس نهم به طور کامل بررسی و تلاش شد که به تصویب برسد اما این اتفاق نیفتاد و این مسئولیت به مجلس دهم واگذار شد. در این دوره از مجلس یکی از اولویت های کمیسیون حقوقی و قضایی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان است که باید بار دیگر کار کارشناسی روی آن انجام شود و در کارگروه تخصصی حقوق عمومی کمیسیون‏‌ حقوقی و قضایی مجلس در حال بررسی است.

وی افزود: در حال حاضر به دلیل برنامه ششم توسعه و برخی لوایح که اهمیت امنیتی دارد، بعد از این لوایح و برنامه‌های مهم این لایحه در ارجحیت کمیسیون حقوقی و قضایی قرار داد، باید منتظر باشیم که پس از گذشت این مدت وارد صحن مجلس شود و به تصویب برسد.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری درباره لایحه پلیس قضایی اظهار داشت: لایحه پلیس قضایی هم پس از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در اولویت رسیدگی در کمیسیون قرار دارد.

میرکوهی گفت: از آنجایی که تعداد مواد این لایحه و حجم آن کم است، به احتمال فراوان در این دوره از مجلس تکلیف نهایی آن مشخص می شود.

گفتنی است لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم به مراحل آخر رسیده بود و با بررسی چند ماده باید برای تصویب به صحن مجلی می رفت اما اولویت های مجلس در ماه های آخر و تصویب برخی طرح ها و لوایح باعث شد که این لایحه مهم به مجلس دهم برسد. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم در حال بررسی و کار کارشناسی بر روی این لایحه است تا برای تصویب آماده شود. 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز