پیرهادی گفت: تمامی اعضای شورای شهر باور دارند که متولی اصلی در امر مسجد مرکزرسیدگی به امور مساجد است و باید کار در یک نهاد جمع بندی و نهایی و سپس اجرا شود.

به گزارش مرور نیوز، محسن پیر هادی عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به نقش مرکز رسیدگی به امور مساجد در برنامه ریزی کلان برای مساجددر شهر تهران گفت: شهردای و تمام ارگانهای گه در موضوع مسجد کار میکنند باید بدانند که متولی اصلی مساجد در شهر تهران مرکز رسیدگی به امور مساجد است . درست است که شهردای از نظر اجرایی و توانایی توانمند است اما باید به سمتی برویم که سیاستهای کلی رامرکز رسیدگی به امور مساجد چیده و برنامه ریزی کند و دیگران به عنوان مکمل و اجرا کننده این سیاستها ها را اجرا کنند. مرکز رسیدگی به امور مساجد متولی اصلی و مرکزی تخصصی در امر مسجد است.

پیر هادی در ادامه افزود : تمامی اعضای شورای شهر باور دارند که متولی اصلی در امر مسجد است و باید کار در یک نهاد جمع بندی و نهایی و سپس اجرا شود. بعد از آن شورای شهر و شهرداری به عنوان یک اجرا کننده وارد میشوند. وظیفه ماست که در بودجه های شهری و فرهنگی اجتماعی که در شورای شهر تصویب می کنیم به مساجد توجه بیشتری کنیم و باید امور مساجدهم پیش قدم شود و این تعامل ایجاد شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز