شاکری در بخش دیگری از سخنانش با اعتراض به مصوبه اخیر مجلس در خصوص تعیین سقف دریافتی کارمندان گفت: کف حقوق کارگران 812 هزار تومان تعیین شده، این در حالی است ‌که دریافتی مدیران و متخصصین براساس این مصوبه در یک ماه بین 20 تا 30 ماه دریافتی یک کارگر می شود.

به گزارش مرور نیوز، مجتبی شاکری در جریان جلسه غیرعلنی امروز شورای شهر تهران با اشاره به مطالبی که طی چند روز اخیر و به دنبال تغییر نام دو فلکه تهرانپارس در فضای مجازی درباره کمیسیون نامگذاری شورای شهر مطرح شد، خطاب به اعضای شورای شهر گفت: کاری که در همه کمیسیون های شورا از جمله کمیسیون نامگذاری انجام می شود، کار جمعی است و در نهایت نتیجه آن در صحن شورای شهر به رای گذاشته می شود. اگر برخی از ما این کار جمعی و فرایند منطقی موجود را زیر سوال ببریم، در واقع تک تک اعضای شورا را زیر سوال برده ایم.

وی به ترکیب کمیسیون نامگذاری اشاره کرد و گفت: علاوه بر سه عضو شورای شهر، دو نفر به نمایندگی از روابط عمومی شهرداری و شورای شهر و نیز نمایندگانی از فرهنگستان ادب و بنیاد شهید و امور ایثارگران در این کمیسیون حضور دارند و تصمیمات جمعی این گروه در نهایت برای قطعی شدن به رای اکثریت اعضای حاضر در صحن شورا نیازمند است.

شاکری خاطرنشان کرد: با توجه به حساسیت و دقت موضوع نامگذاری معابر و اماکن عمومی، این کمیسیون واجد یک استثنا نیز هست به نحوی که با مخالفت حتی یک نفر از اعضا، نامگذاری پیشنهادی به کلی منتفی شده و برای بررسی مجدد دوباره به کمیسیون باز می گردد.

رییس کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران یادآور شد: اگر نگاهی به فیلم جلسات شورای شهر بیندازید، خواهید دید که اکثریت قریب به اتفاق اعضای شورای شهر به این نامگذاری ها رای می دهند و به هیچ وجه بحث گرایش و جناح مطرح نیست. بنابراین اگر تعدادی با یک نظر مخالف هستند، نباید عملکرد جمعی شورا را زیر سوال ببرند.

شاکری در خصوص مخالفت اعضای شورایاری محله تهرانپارس در خصوص نامگذاری اخیر فلکه اول و سوم، گفت: ما در نامگذاری های مربوط به کوچه های در مقیاس محله، نظر شورایاران را مکمل کمیته نامگذاری منطقه اخذ می کنیم اما در خصوص اماکنی که در اشل فراتر از محله و منطقه باشد، پیشنهاد کمیسیون با نظر شورا ملاک عمل است.

وی تصریح کرد: معتقدم همه اعضای شورا نسبت به چهره های ماندگار و مادران شهدای هسته ای و مدافع حرم حساسیت دارند. بنابراین طوری مسائل مربوط به نامگذاری ها را بیان نکنیم که گویا تصمیمات مربوطه جناحی اتخاذ می‌شود. تصمیمات کمیسیون نامگذاری در صحن به رأی گذاشته می شود و نظر جمعی شورا در نهایت قابلیت اجرا خواهد یافت.

شاکری در بخش دیگری از سخنانش با اعتراض به مصوبه اخیر مجلس در خصوص تعیین سقف دریافتی کارمندان گفت: کف حقوق کارگران 812 هزار تومان تعیین شده، این در حالی است ‌که دریافتی مدیران و متخصصین براساس این مصوبه در یک ماه بین 20 تا 30 ماه دریافتی یک کارگر می شود. جانبازان اعصاب و روان با 10 تا 15 درصد از کار افتادگی کاملا زمین گیر هستند و من می توانم فیلم برخی از آنها را که با وجود 50 تا 100 ماه سابقه حضور در جبهه، در بیغوله های اطراف تهران زندگی می کنند و حقوق آنها بعضا به حدود یک میلیون تومان هم نمی رسد، در صحن نمایش دهم. من شخصا از این تفاوت حقوق کارگران و این دست از جانبازان با آنچه که در مجلس به تصویب رسید خجالت زده هستم.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز