مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر تهران با اشاره به سیاست این شرکت مبنی بر جلوگیری از نصب دکل های مخابراتی اضافی در شهر از ممانعت نصب هشت دکل مخابراتی همجوار در تهران طی ماه گذشته خبر داد.

به گزارش مرورنیوز، سید علیرضا اردوبادی با بیان این مطلب اظهار داشت: شهرداری تهران ضمن بررسی کارشناسی درخواست های نصب دکل های مخابراتی اپراتورها، تلاش برای تجمیع آنتن های مخابراتی (sitesharing) و جلوگیری از نصب آنتن اضافی در شهر دارد.

وی با بیان اینکه این سیاست به منظور حفظ آراستگی بصری، افرایش ایمنی و اجرای استانداردهای نصب آنتن در پایتخت صورت می گیرد، افزود: در پاره ای از مواقع، درخواست نصب دکل مخابراتی در محل هایی است که دکل اپراتور دیگری در نزدیکی آن وجود داشته و از این رو تلاش می شود با تجمیع آنتن های مخابراتی از ازدیاد این آنتن ها در شهر جلوگیری شود.

مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر تهران با تاکید بر اینکه شهر تهران ظرفیت محدودی برای نصب آنتن های مخابراتی دارد، تصریح کرد: شهرداری تهران با نصب آنتن در صورت رعایت ضوابط شهری و فنی مخالف نیست.

به گزارش روابط عمومی شرکت ارتباط مشترک شهر، وی خاطرنشان کرد: هم اکنون بیش از 8000 آنتن، دکل و سایت مخابراتی در تهران وجود دارد، خاطرنشان کرد: افزایش بی رویه آنتن های مخابراتی قطعا زیان هایی برای شهر دارد و از این رو ساماندهی آنها به طور جدی از سوی شهرداری تهران دنبال می‌شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز