گروهی از شهرداران زن در یک نشست جهانی اظهار داشتند: کمتر از ۵ درصد شهرهای جهان توسط زنان اداره می‌شوند و برای ساخت شهرهای پایدارتر باید تعداد زنان شهردار افزایش یابد.

به گزارش مرورنیوز، کمرنگ بودن مشارکت سیاسی زنان شهردار تحقق اهداف بین‌المللی برای ساخت شهرهای پایدارتر و جامع‌تر را با مشکل روبه‌رو کرده چراکه تنها کمتر از ۵ درصد شهرها توسط شهرداران زن اداره می‌شود.

آن هیداگلو اولین شهردار زن در پاریس گفت: باید اقدامات بیشتری انجام شود تا تضمین گردد زنان بیشتری برای کمک به ساخت شهرهایی برابر و جامع به عنوان شهردار انتخاب می‌شوند.

هیداگلو در نشست جهانی رهبران و مدیران منطقه‌ای و محلی در بوگوتا افزود: زنان نیمی از بشریت را شامل می‌شوند و نمی‌توان آنان را نادیده گرفت. همچنین در صورتی که زنان و نقش آنان را در نظر نگیریم متحول کردن شهرهایی که در آن سکونت داریم به سختی انجام می‌شود.

کارشناسان معتقدند زنانی که مسوولیت اداره شهرها را برعهده دارند بیشتر بر موضوعاتی همچون تقویت خدمات رسانی اصلی و پایه‌ای از قبیل تامین آب سالم، ساخت مراکز درمانی، حمل و نقل، ساخت مهدهای کودک و مدارس تمرکز می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، کشورهای عضو ملل متحد سال گذشته توافق کردند تا خشونت و تبعیض علیه زنان و دختران پایان یابد و شرایطی فراهم شود تا زنان در تمامی جوانب زندگی از فرصت‌های برابر برخوردار شوند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز