براساس توافق سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح با شرکت بیمه کوثر، قرارداد بیمه آتش سوزی خانه و اثاثیه برای بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران نیروهای مسلح از 15 مهرماه امسال تا 15 مهر سال 96 با سرانه هر خانوار بدون افزایش، مانند سال قبل به مبلغ 12 هزار و 500 ریال تمدید شد.

به گزارش مرورنیوز به نقل از  روابط عمومی ساتا، طبق قرارداد یادشده، سقف جدید قراردادهای بیمه بیمه آتش سوزی خانه و اثاثیه برای بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران نیروهای مسلح بدین شرح است:

- حداکثر سقف تعهدات مربوط به آتش سوزی (حریق، انفجار، صاعقه مستقیم) سیل و طوفان از مبلغ 240 میلیون ریال به مبلغ 300 میلیون ریال و اثاثیه از مبلغ 120 میلیون ریال به مبلغ 150 میلیون ریال افزایش یافته است.

- حداکثر سقف تعهدات مربوط به خسارتهای ناشی از ذوب برف و باران از مبلغ 160 میلیون ریال به مبلغ 200 میلیون ریال افزایش یافته است.

- حداکثر سقف تعهدات مربوط به زلزله از مبلغ 160 میلیون ریال به مبلغ 200 میلیون ریال افزایش یافته است.

- حداکثر سقف تعهدات مربوط به مسئولیت مدنی مالی در قبال اشخاص ثالث (همسایگان) آتش سوزی و انفجار، ترکیدگی لوله آب از مبلغ 40 میلیون ریال به مبلغ 100 میلیون ریال افزایش یافته است.

- حداکثر سقف تعهدات مربوط به هزینه اسکان موقت در صورت خسارت کلی از مبلغ 30 میلیون ریال به مبلغ 60 میلیون ریال افزایش یافته است.

- حداکثر سقف تعهدات سرقت با شکست حرز، ترکیدگی لوله آب و فاضلاب و ریزش چاه هرکدام از مبلغ 40 میلیون ریال به مبلغ 100 میلیون ریال افزایش یافته است.

- حداکثر سقف تعهدات مربوط به هزینه نظافت و پاکسازی در هر حادثه  از مبلغ 40 میلیون ریال به مبلغ 100 میلیون ریال افزایش یافته است.

 همچنین حداکثر خسارت قابل پرداخت برای حوادث طبیعی نظیر سیل و زلزله و طوفان، از مبلغ70 میلیارد ریال سال گذشته به مبلغ 1000 میلیارد ریال افزایش یافته است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز