معاون اجتماعی وزارت بهداشت گفت: سیاست‌های انسان‌ستیزانه کشورهای قدرتمند، از عوامل گرسنگی و سوء تغذیه بسیاری از مردم جهان است.

به گزارش مرورنیوز، دکتر سید محمد هادی ایازی در پیامی به مناسبت روز جهانی غذا اظهار داشت: غذا، از نیازهای پایه و انکارناشدنی همه جانداران از آغاز آفرینش تاکنون بوده و بسیاری از پیش‌رفت‌های آدمی در عرصه صنعت و کشاورزی، برآمده از پاسخگویی به همین نیاز است. قرآن کریم نیز در جای جای خود به این نیاز پرداخته، و درون‌مایه چندین و چند آیه به همین مسئله اختصاص داده شده است.

۱۶ اکتبر برابر با ۲۵ مهر ۱۳۹۵؛ به افتخار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، فائو، که  با هدف اساسی زدودن فقر و گرسنگی در سراسر جهان، در سال ۱۹۴۵ بنیاد نهاده شد؛ روز جهانی غذا نامگذاری شده است و از سوی سازمان‌ها و نهادهای هم‌پیوند با سلامت و امنیت غذایی در جهان گرامی داشته می‌شود. این سازمان با بهره از شبکه جهانی خویش برای گسترش و مدرنیزه کردن کشاورزی و جنگل‌داری و جلوگیری از نابودی محیط زیست کمک می‌کند. افزایش کیفیت زندگی، بهبود تغذیه و بهداشت مواد غذایی، توزیع مناسب خوراکی‌ها در جاهای گوناگون جهان و ایجاد امنیت غذایی و مبارزه با سوء تغذیه از دیگر اهداف این سازمان است.

امروزه کمبود مواد غذایی مورد نیاز بدن انسان، آلودگی و ویرانی محیط زیست، گرما و خشکسالی، فرسایش خاک، کاهش بارش‌های آسمانی و سیاست‌های انسان‌ستیزانه کشورهای قدرتمند، از عوامل گرسنگی و سوء تغذیه بسیاری از مردم جهان است و کشور ما نیز با آنها دست به گریبان.

روز جهانی غذا، می‌تواند روزی برای هم‌دردی با گرسنگانی باشد که از ابتدایی‌ترین حق زندگی خویش بی‌بهره مانده‌اند. همیشه و به ویژه در این روز می‌بایست به سلامت، امنیت و عدالت غذایی با نگاهی انسانی و کارآمد پرداخت. با تامین غذای مناسب و نیکو می‌توان از بسیاری از هزینه‌ها نیز کاست و به اهداف نظام سلامت هم دست یافت. بی‌شک غذا جای‌گزینی درخور برای دارو است؛ چرا که تغذیه مناسب و درست از بسیاری بیماری‌ها و رنج‌های بشر پیش‌گیری می‌کند و یا از آن‌ها می‌کاهد و برخی خوراکی‌ها نیز داروی ارزشمند بسیاری از بیماری‌ها به شمار می‌روند یا روند درمان آن را تندتر می‌کنند.

معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی بنابر راه‌بردها و ماموریت‌های خود و وزارت متبوع و نظر ویژه ریاست محترم جمهور به عنوان رئیس شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به این مسئله وارد شده است و شناسایی مسائل مرتبط و هم‌پیوند با تغذیه ایرانیان، آموزش‌های لازم و توزیع مناسب مواد غذایی و جلوگیری از ورود غذای نامناسب به سبد غذایی مردم را از اهم وظایف خویش می‌داند.

دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و اداره کل مولفه‌های اجتماعی موثر بر سلامت با ترسیم ماتریس همکاری‌های میان‌بخشی این حوزه اعم از وزارت‌خانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ جهاد کشاورزی؛ صنعت، معدن و تجارت، و سازمان حفاظت محیط زیست و دیگر نهادهای مرتبط، این مهم را دنبال می‌کند.     

در پایان یادآوری این نکته ضروری است که هماهنگی سازمان‌های گوناگون جهانی، منطقه‌ای و ملی در زمینه تهیه و بهبود تغذیه و پاس‌داشت محیط زیست و گسترش کشاورزی بهداشتی و مطابق با آموزه‌های زیست محیطی و جلوگیری از گسترش محصولات تراریخته با همکاری جامعه مدنی و سازمان‌های غیردولتی، راه رسیدن به هدف مهم عدالت و بهبود تغذیه و پیش‌گیری و کاهش بیماری‌ها به شمار می‌رود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز