مهدی چمران پیشنهاد داد تا کارگروه تخصصی متشکل از معاونت‌های فنی عمران و حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران و نیز چند تن از اعضای شورا برای بررسی فرونشست ها و پیشگیری از این امر ایجاد شود.

به گزارش مرورنیوز، مهدی چمران امروز در دویست و نود و هفتمین جلسه شورا با اشاره به فرونشست های اخیر در تهران گفت: این فرو نشست ها از دو عامل ناشی می شوند یا اینکه در خیابان هایی که در مسیر احداث تونل های مترو قرار دارند اتفاق می افتند و یا اینکه به دلیل نشت لوله های آب، از اینرو می بایست بررسی دقیقی در این زمینه صورت گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران همچنین افزود: در جلسات گذشته به شرکت مترو تکلیف کردیم که مسیر های احداث تونل های مترو باید اسکن شوند و تشکیل این کارگروه تخصصی نیز در راستای بررسی دقیق تر علل و عوامل فرونشست ها خواهد بود.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز