ساعت 22:25 شنبه 24 مهر، بازپرس «محسن مدیرروستا» از مرگ پسر جوانی در یکی از بیمارستان‌های شرق تهران باخبر شد. در بررسی‌های مقدماتی تیم جنایی مشخص شد ساعتی قبل مقتول با یکی از بچه محل‌هایش درگیر شده و هدف ضربات چاقوی وی قرار گرفته است.

به گزارش مرورنیوز، پسر جوانی که شاهد این جدال خونین بود به کارآگاهان گفت: داخل بوستانی در مسعودیه نشسته بودم که مقتول و قاتل بر سرقیمت مواد مخدر باهم درگیر شدند. قاتل مدعی بود مرد موادفروش، مواد را گران فروخته است.مشاجره آنها برسرهمین موضوع بالا گرفته بود که ناگهان مرد موادفروش با تیغ موکت بری که همراه داشت به خریدار حمله کرد.او هم چاقوی بزرگی ازمیان لباس‌هایش بیرون کشید و باهم درگیر شدند.

با مشخص شدن هویت متهم فراری، کارآگاهان به خانه‌اش رفته و به تحقیق از برادرش پرداختند.

او گفت: «برادرم سماور ساز است اما مدتی قبل ورشکسته شد. به همین خاطربه مواد مخدر صنعتی رو آورد و گاهی اوقات قرص هم مصرف می‌کرد.زمان حادثه بیرون بودم که در راه برگشت به خانه از بچه محل‌ها شنیدم برادرم با چاقو وبر سر مواد مخدر پسر جوانی به نام سهراب را زده است. آن موقع نمی‌دانستم که سهراب مرده است، وقتی به مقابل خانه رسیدم، برادرم حجت را دیدم که دستش را با پارچه بسته بود. همان موقع گفت با سهراب درگیر شده و بعد از آن خانه را ترک کرد. دیگر از او خبری ندارم و نمی‌دانم که حجت کجا رفته است. اما چون پول ندارد و به مواد مخدر اعتیاد دارد احتمال نمی‌دهم که زیاد از خانه دور شده باشد.

با توجه به شواهد موجود در پرونده، بازپرس جنایی دستور بازداشت حجت را صادر کرد و تحقیقات جنایی در این باره ادامه دارد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز