رئیس مرکز عملیات بازرسی کل ناجا در جلسه هماهنگی نظارت و ارزیابی قرارگاه جهادی تربیت و آموزش، آموزش را رکن اصلی ماموریت‌های ناجا دانست و افزود: ارتقای آموزش در نیروی انتظامی باید به یک گفتمان روزانه تبدیل شود.

به گزارش مرورنیوز،‌ سردار فرامرز اخلاقی در جلسه هماهنگی نظارت و ارزیابی قرارگاه جهادی تربیت و آموزش استان گلستان اظهار کرد: در قرارگاه جهادی به دنبال استاندارد سازی فضاها و اماکن آموزشی، تعالی رفتار پرسنل برای تعامل و ارتباط سازنده با مردم و کاهش خسارات نیروی انسانی و ادوات هستیم.

وی بر ضرورت آمادگی کامل کارکنان انتظامی در اجرای وظایف و مأموریت‌های محوله تأکید کرد و گفت: فرماندهان و کارکنان باید به این امر مهم که بدون آموزش هیچ توفیق و پیشرفتی حاصل نخواهد شد، واقف باشند و برنامه های آموزشی را با نوعی حرکت جهادی پیگیری کنند.

سردار اخلاقی ضعف در آموزش فردی و جمعی را واقعیتی انکارناپذیر دانست و گفت: اقدام عملی و اراده جمعی در بحث ارتقای آموزش الزامی و ضروری است.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه دستورالعمل‌های صادره بایستی نصب‌العین ماموریت‌های ناجا قرار گیرد، گفت: باید با همکاری یکدیگر نسبت به ارتقای آموزش در ناجا تلاش کنیم.

وی افزود: در همین راستا با تاکیدات فرمانده ناجا، قرارگاه جهادی آموزش تشکیل و خوشبختانه توفیقات بسیار خوبی در زمینه رفع نواقص و ارتقای آموزش کارکنان حاصل شده است.

اخلاقی هدف از تشکیل قرارگاه جهادی تربیت و آموزش را افزایش و ارتقای دانش و مهارت فردی و جمعی کارکنان برای اجرای ماموریت‌ها و وظایف سازمانی دانست و تصریح کرد:‌ این قرارگاه تا زمان به انجام رساندن همه اهداف از پیش تعیین شده برای سازمان پابرجا خواهد بود.

رئیس مرکز عملیات بازرسی ناجا تشکیل قرارگاه جهادی تربیت و آموزش را اقدامی ارزشمند و مهم دانست و گفت: تمامی کارکنان باید در حوزه های تیراندازی، آمادگی جسمانی، دفاع شخصی و دانستنی های انتظامی که در قرارگاه جهادی تربیت و آموزش به عنوان اصل و زیرساخت مطرح است به وضعیت مطلوب برسند، که در این میان پیشگیری از اتلاف منابع و تعامل سازنده با مراکز آموزشی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با بیان اینکه آموزش، رکن اصلی ماموریت‌های ناجا است، ادامه داد: استفاده از مربیان آموزشی کارآمد در ارائه آموزش‌ها به کارکنان بسیار مهم است و در این رابطه باید سعی شود از هرگونه اتلاف منابع پیشگیری شود.

این مقام ارشد انتظامی، دستورالعمل‌های آموزشی از جمله دستورالعمل قرارگاه جهادی تربیت و آموزش ناجا و تاثیر آن در بهینه سازی تعالی رفتار کارکنان در ابعاد روانی- شخصیتی و سطح آموزش ماموریتی را حائز اهمیت دانست و خاطرنشان کرد: کلیه آموزش‌ها و برنامه های آموزشی بایستی به‌صورت مستمر توسط مسوولان و کارکنان مد نظر قرار گیرد.

سردار اخلاقی در پایان به تهیه کتب آموزشی برای همه پرسنل اشاره کرد و بیان کرد: آموزش صحیح کارکنان ضمن ایجاد ثبات یک مجموعه، موجب فراهم شدن زمینه‌های رشد و موفقیت کارکنان خواهد شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز