فراورده رزاستیم محصول شرکت بهین تامین روز آمد، بدون مجوز وارد بازار دارویی شد که سازمان غذا و دارو دستور جمع آوری آن را صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مرور نیوز ، اکبر عبداللهی اصل مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر طی بخشنامه ای توزیع فراورده رزاستیم محصول شرکت بهین تامین روز آمد را به دلیل عدم صدور مجوز غیر قانونی دانسته و اعلام کرد هرچه سریعتر این دارو از بازار دارویی جمع آوری شود.

در این بخشنامه آمده است؛ فراورده رزاستیم محصول شرکت بهین تامین روز آمد، با شماره سری ساخت های 9331009 ،9331008 و 9331007 قبل از صدور مجوز ریلیز  بیولوژیک این اداره کل و عدم رعایت ضوابط جاری، در بازار توزیع شده است. بنابراین لازم است هر چه سریعتر نسبتبه جمع آوری این فراورده از بازار دارویی کشور اقدامات لازم صورت گرفته و نتیجه ظرف دو هفته به این اداره کل اعلام شود.

جمع آوری دارو

پس از ابلاغ این بخشنامه به دانشگاه علوم پزشکی کشور ، مهران ولایی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و به تمامی بیمارستان های سراسر کشور طی نامه ای اعلام کرد فراورده رزاستیم محصول شرکت بهین تامین روز آمد، با شماره سری ساخت های 9331009 ،9331008 و 9331007 به دلیل عدم رعایت ضوابط جاری قبل از ریلیز از اداره کل ، جمع آوری  کنید.

در این بخشنامه آمده است احتراما پیوست تصویر نامه شماره 665/115455 مورخ 95/7/19 مدیر کل محترم نظارت بر دارو و مواد مخدر خصوص جمع آوری فراورده رزاستیم محصول شرکت بهین تامین روز آمد جهت استحضار و اطلاع رسانی ایفاد می گردد. لذا مقتضی است فراورده مذکور با سری ساخت های 9331009 ،9331008 و 9331007 به علت عدم رعایت ضوابط جاری قبل از ریلیز از اداره کل، جمع آوری و از نتیجه این معاونت را مطلع نمایند.

 

جمع آوری

 

 

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز