معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا شهرداری تهران با بیان اینکه دولت فاینانس مترو را از الویت خارج کرد، گفت: درصدد پیگیری برای ایجاد فرصت فاینانس با کشورهای خارجی هستیم تا بتوانیم ناوگان حمل و نقل عمومی را توسعه دهیم.

ناصر امانی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی مرور نیوز در مورد توسعه ناوگان مترو و اتوبوس اظهار داشت: با توجه به اینکه دولت برای توسعه یکی از خطوط مترو به مردم قول داده است متاسفانه قرار دادن خطوط مترو در فاینانس چین از سوی دولت رد شد.

وی با بیان اینکه مذاکرات را با دولت انجام دادیم و معاون اول رئیس جمهور به ما قول دادند که توسعه یکی از خطوط مترو شهر تهران را در اولویت قرار دهند، ادامه داد: دولت قرار بود یک فاینانسی در چین برای شهرداری باز کند که متاسفانه وقتی تقاضای شهرداری به دست دولت رسید گفتند فاینانس تمام شده و ارگان های دیگر استفاده کردند؛ و مترو را از اولویت خارج کردند.

 معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا شهرداری تهران با انتقاد از اینکه دولت در مقابل پرداخت نکردن مطالبات شهرداری حداقل در موضوع توسعه خطوط مترو فرصت استفاده از فاینانس چین را ایجاد می کرد، گفت: ما نمیتوانیم با دولت های خارجی وارد معامله شویم بلکه باید از طریق دولت و بانک مرکزی باشد که متاسفانه دولت همکاری لازم را با شهرداری نکرد.

امانی افزود: درصدد پیگیری برای ایجاد فرصت فاینانس با کشورهای خارجی هستیم تا بتوانیم ناوگان حمل و نقل عمومی را توسعه دهیم. 

گفتنی است پیش از این ناصر امانی در خصوص سهم اعتبارات اسنادی خارجئى(فاینانس) در بودجه سال95 شهرداری تهران کفته بود: لایحه پیشنهادی سال95 شهرداری تهران حدود 700میلیارد تومان وام داخلى دیده شده است که البته در تبصرههای بودجه از شورای شهر خواسته شده است تا مجوز جذب اعتبارات سرمایهای خارجى و گشایش السى به شهرداری تهران داده شود که البته یکى از این اعتبارا،  قرار بود در سفر هیات چینى به تهران،  امضا و نهایى شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز