رئیس شورای شهر تهران از برگزاری جلسه ای در کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد و گفت: این جلسه منجر به رای مثبت نمایندگان مجلس به اصلاح بندهای تضعیف کننده جایگاه شوراها و شهرداری‌ها در برنامه ششم شد.

به گزارش مرور نیوز، مهدی چمران با انتقاد از اینکه تغییر روند تخصیص بودجه حاصل از مالیات بر ارزش افزوده از شهرها دستاوردی ندارد جز اینکه عملیات عمرانی شهرها با عدم تخصیص و دیرکرد اجرا مواجه شوند، تصریح کرد: هفته گذشته جلسه ای در کمیسیون تلفیق مجلس برگزار شد که منجر به رای مثبت نمایندگان مجلس در این کمیسیون به اصلاح این بندهای تضعیف کننده جایگاه شوراها و شهرداری ها شد.

وی با اشاره به اینکه این تصمیم کمیسیون تلفیق حاصل ماه ها رایزنی و برگزاری نشست های تخصصی شورای عالی استان ها و مدیریت های شهرهای مختلف با نمایندگان مجلس دهم بوده است، گفت: آنچه که مد نظر متخصصان حوزه شوراها و شهرداری ها بود در کمیسیون تلفیق مجلس دهم رای آورده است. به ویژه اینکه بودجه شهرداری ها گرفتار روند زمان بر تخصیص خزانه دولت نشود اما باید منتظر رای گیری نهایی در صحن علنی مجلس باشیم.

چمران افزود: مهم ترین دستاورد رایزنی های اخیر با نمایندگان مجلس این بوده است که پول حاصل از مالیات بر ارزش افزوده شهرها دیگر به خزانه استانداری، شورای برنامه ریزی استان ها و وزارت کشور واریز نشود، تاکید کرد: تقریبا آنچه که مد نظر شورای عالی استان ها و شهرداری های سراسر کشور بود، در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید تا شاهد تضعیف جایگاه شوراها و کمبود منابع مالی شهرداری ها نباشیم.

رئیس شورای شهر تهران مهم ترین دستاورد تصویب این اصلاحات را قرار نگرفتن بودجه حاصل از مالیات بر ارزش افزوده شهرها در ردیف بودجه های دولتی دانست و گفت: یک تبصره جدید نیز به برنامه پیشنهادی ششم توسعه دولت اضافه شد مبنی بر اینکه این بودجه حاصل از مالیات بر ارزش افزوده ها نباید مشمول تخصیص شوند بلکه تا 15 ماه بعد بدون ورود به خزانه دولت به حساب شهرداری ها به منظور پیشرفت پروژه های شهری واریز شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز