رئیس موسسه پژوهش عالی سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: رستوران ها باید میزان کالری غذاهای خود را به مشتریان اعلام کنند.

به گزارش مرورنیوز، شهرام غفاری در نشست تخصصی اقتصاد سلامت با عنوان سند ملی دیابت، بیمه ها و نظام پرداخت، با بیان اینکه برای مدیریت دیابت استراتژی مشخصی وجود ندارد، افزود: در این ارتباط کارگروه مدیریت دیابت را در تامین اجتماعی تشکیل دادیم و این کارگروه را به یکی از استان های کشور که در این حوزه فعالیت داشت ، واگذار کرده ایم.

غفاری با اشاره به نظام های پرداخت، گفت: یکی از بهترین روش ها برای افزایش کیفیت زندگی بیماران دیابتی روش ارایه خدمت به همه مردم است . در این روش شرکت های بیمه گر دائما خدمت ارایه می کنند و مردم نیز از این خدمات بهره برده و با این روش کیفیت و دسترسی بسیار می شود اما به طور طبیعی هزینه های زیادی دارد که می تواند برای سیستم مشکل ساز باشد.
وی تصریح کرد: البته اجرای این روش نیازمند نظام نظارتی قوی است و انجمن های پزشکی نیز باید متعهد شوند که اگر خدمات آن ها بیشتر از پیش بینی ها بود، خدمات را ارایه کنند اما هزینه ای دریافت نکنند.