رئیس موسسه پژوهش عالی سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: رستوران ها باید میزان کالری غذاهای خود را به مشتریان اعلام کنند.

به گزارش مرورنیوز، شهرام غفاری در نشست تخصصی اقتصاد سلامت با عنوان سند ملی دیابت، بیمه ها و نظام پرداخت، با بیان اینکه برای مدیریت دیابت استراتژی مشخصی وجود ندارد، افزود: در این ارتباط کارگروه مدیریت دیابت را در تامین اجتماعی تشکیل دادیم و این کارگروه را به یکی از استان های کشور که در این حوزه فعالیت داشت ، واگذار کرده ایم.

غفاری با اشاره به نظام های پرداخت، گفت: یکی از بهترین روش ها برای افزایش کیفیت زندگی بیماران دیابتی روش ارایه خدمت به همه مردم است . در این روش شرکت های بیمه گر دائما خدمت ارایه می کنند و مردم نیز از این خدمات بهره برده و با این روش کیفیت و دسترسی بسیار می شود اما به طور طبیعی هزینه های زیادی دارد که می تواند برای سیستم مشکل ساز باشد.
وی تصریح کرد: البته اجرای این روش نیازمند نظام نظارتی قوی است و انجمن های پزشکی نیز باید متعهد شوند که اگر خدمات آن ها بیشتر از پیش بینی ها بود، خدمات را ارایه کنند اما هزینه ای دریافت نکنند.
عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز