انجمن علمی روانپزشکان ایران با صدور بیانیه ای اعلام کرد؛ سلامت روان مسئله ای چند بعدی است، نیازمند توجه به مؤلفه های روانی و اجتماعی در کنار مؤلفه زیستی است.

به گزارش مرورنیوز، در هفته پایانی مهرماه، مصادف با هفته بهداشت روان، سی و سومین کنگره سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران، با حضور بیش از ۸۰۰ نفر از روانپزشکان کشور و مهمانان خارجی در بیمارستان میلاد تهران از ۲۷الی ۳۰ مهر ماه برگزار گردید.

در این همایش در زمینه عصب روانپزشکی، علوم اعصاب و کارگروهی در سلامت روان جدیدترین یافته ها ارائه گردید.

با توجه به پیشرفت آگاهی از عملکرد مغز و ارتباط آن با پدیده های ذهنی و رفتاری، یافته های نوین علوم اعصاب در فهم ذهن، رفتار و درمان اختلالات روانپزشکی بیش از گذشته اهمیت پیداکرده است.

سلامت بطور کل و سلامت روان به طور خاص، مسئله ای چند بعدی است، نیازمند توجه به مؤلفه های روانی و اجتماعی در کنار مؤلفه زیستی است. بکارگیری این عوامل در سلامت روان، نیاز به همکاری مؤثر میان متخصصین علوم زیستی و طبی، روانشناسی و جامعه شناسی دارد.

بر این اساس در کنگره امسال، در کنار روانپزشکان، روانشناسان و متخصصین علوم انسانی پیرامون این عوامل و همکاری گروهی بین رشته ای به ارائه مطلب پرداختند.

پیام هفته بهداشت روان در سال جاری کمک های اولیه روانشناختی است و اشاره به تلاش همگانی برای ارتقاء سلامت روان و تاکید بر پیشگیری اولیه دارد.

مطابق این پیام و اشاره آن به نقش همگان در بهبود سلامت روان، سعی شد در مباحث طرح شده، به نقش مسئولیت و تلاش جمعی در بهبود سلامت روان اشاره شود و در این کنگره به درستی نیز، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر نقش همه آحاد اجتماع در پیشگیری اولیه سلامت روان تاکیدکردند تا نابسامانی روانی در جامعه کاهش یابد.

بدیهی است نقش علوم اعصاب و کارگروهی در سلامت روان محدود به این زمان نخواهد بود و امیداست با برنامه ریزی هدفمند ضمن بکارگیری از دانش روزآمد علوم اعصاب بتوان مسئولیت جمعی و کارگروهی را در سلامت روان کشور نهادینه کرد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز