معاون دادستان تهران و مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران طی بخشنامه ای از بیمارستان های تهران خواست طرح دادپزشک را اجرایی کنند تا از ارجاع بی مورد اجساد به پزشکی قانونی جلوگیری شود.

به گزارش خبرنگار مرور نیوز، اوایل سال گذشته بود که محمد شهریاری معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 27 تهران طی نامه‌ای به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران اعلام کرد سازمان پزشکی قانونی کشور طی تفاهم با وزارت بهداشت و درمان اقدام به راه‌اندازی مرکز ساماندهی متوفیات را داده است، لذا دستور فرمایید جهت جلوگیری از هر گونه ارجاع اشتباه و بی‌مورد و با صدور جواز دفن غیر قانونی اقدامات لازم صورت گیرد.

در بخشی از این نامه آمده است، در موارد فوت طبیعی که تمامی اولیای دم اعلام رضایت دارند یا مواردی که لزوم ارجاع به پزشکی قانونی وجود ندارد و از طرفی صدور جواز دفن از سوی آن مرکز درمانی به هر دلیلی امکان پذیر نیست و همچنین مواردی که نیاز به مشاوره باکارشناسان پزشکی قانونی وجود دارد، به محض مواجهه با اجساد و قبل از هرگونه اقدام با شماره مرکز  ساماندهی 77537530 تماس و سپس حسب مورد نسبت به تعیین تکلیف اجساد مبنی به ارجاع جسد به مرکز ساماندهی یا اخذ دستور قضایی و ارجاع به پزشکی قانونی اقدام کنید، بدیهی است بی توجهی به دستور موجبات سرگردانی ارباب رجوع و اولیاء متوفیات و عواقب قانونی کادر درمانی را به دنبال خواهد داشت.

 

دادستانی

در همین راستا نیز سازمان پزشکی قانونی بعد از گذشت 10 ماه طی نامه‌ای به معانت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی ارسال کرد و گفت احتراما با عنایت به ارجاع بدون توجیه اجساد متوفیات از برخی بیمارستان‌های تابعه آن دانشگاه به اداره کل و پیرو دستور معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 27 در خصوص جلوگیری از ارجاع بی مورد اجساد به پزشکی قانونی، خواهشمند است دستور فرمایید به محض مواجهه با اجساد به شماره مرکز ساماندهی 77537530 تماس و سپس حسب مورد نسبت به تعیین تکلیف اجساد مبنی به ارجاع جسد به مرکز ساماندهی یا اخذ دستور قضایی و ارجاع به پزشکی قانونی اقدام کنید.

 

پزشکی قانونی

 

و در نهایت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه ایران پس از گذشت 7 ماه از سال جاری تصمیم به پیگیری این موضوع و پاسخ داد.

با احترام، پیرو نامه شماره 1616/130/ص/94 مورخ 94/2/6 در خصوص جلوگیری از ارجاع بی‌مورد اجساد به پزشکی قانونی، منضم به نامه 227/22/9001 مورخ 94/1/29  معاون محترم دادستان تهران، بدینوسیله ضمن ارسال نامه شماره 110675 مورخ 94/1024 مدیر کل محترم پزشکی قانونی استان تهران با مضمون مشابه، مجددا بر ضرورت تعیین تکلیف اجساد(بلافاصله پس از مواجه شدن با جسد ) از طریق تماس 77537530  مرکز ساماندهی (دادپزشک) تاکید می شود.

رضا پایدار

 

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز