در پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران به جنبه های مختلف بارداری، زایمان، کاهش درد و تکریم مادران توجه می شود و ماماها با آخرین دستاوردهای علمی دنیا آشنا می شوند.

به گزارش مرور نیوز، فرح بابایی در آستانه برگزاری پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران درباره محورهای بخش مامایی این کنگره، گفت: ارتقای سلامت مادر و نوزاد، ترویج فرهنگ زایمان طبیعی، تکریم مادر باردار، توانمند سازی و ترویج زایمان طبیعی و روش های کاهش درد زایمان از محورهای اصلی برگزاری این بخش مامایی این کنگره است.

وی افزود: در بخش ارتقای سلامت مادر و نوزاد به مسائلی از قبیل ارتقاء کیفیت خدمات زایمانی، شاخص های سلامت مادر و نوزاد، کاهش مداخلات زایمانی، عوارض مادری و نوزادی سزارین، زایمان طبیعی پس از سزارین و نقش کارتیمی در ترویج زایمان طبیعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

دبیر علمی بخش مامایی پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران در ادامه توجه به بحث ترویج فرهنگ زایمان طبیعی را بسیار مهم و ضروری دانست و گفت: در این بخش از کنگره به مسائلی هم چون بازاریابی اجتماعی زایمان طبیعی، حمایت طلبی جهت ترویج زایمان طبیعی، ترغیب مادران نخست زا به زایمان طبیعی و نقش رسانه در ترویج زایمان طبیعی پرداخته خواهد شد.

بابایی تکریم مادر باردار در مراکز درمانی را لازم و ضروری دانست و افزود: برای حفظ و ارتقاء تکریم مادر باردار در این کنگره مسائلی هم چون رضایتمندی مادر باردار، خوشایند سازی زایمان طبیعی، بهینه سازی فضای یزیکی بلوک زایمان، مهارت های ارتباطی و اخلاق حرفه ای برای شرکت کنندگان بازآموزی خواهد شد.

رئیس اداره مامایی وزارت بهداشت ادامه داد: هم چنین در بخش توانمند سازی و ترویج زایمان طبیعی به مباحثی از قبیل توانمند سازی دختران جوان، مادران باردار، ارائه دهندگان خدمت و اثربخشی آموزش های دوران بارداری پرداخته می شود.

مدیر برنامه ترویج زایمان طبیعی اهار کرد: در روش های کاهش درد زایمان نیز به روش های کاهش درد غیر دارویی و دارویی اشاره  و آخرین دستاوردهای علم روز دنیا به شرکت کنندگان ارائه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این کنگره برای ماماها دارای ۲۰ امتیاز بازآموزی است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز