معاون پیشگیری از معلولیت های سازمان بهزیستی از اجرای طرح ملی غربالگری چشم تا پایان آذرماه خبر داد و گفت: سازمان برای اجرای این طرح، ارائه عینک یا کمک هزینه های جراحی، 6 میلیارد تومان اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مرور نیوز، مینو رفیعتی  از آغاز طرح ملی غربالگری چشم خبر داد و گفت: این طرح برای کودکان 3تا 6سال انجام می‌شود و والدین می‌توانند به همراه کودکان خود تا پایان آذر ماه به مراکز پیشگیری از طرح تنبلی چشم مراجعه کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه سال گذشته در این طرح 74 درصد مشارکت داشتند، گفت: براساس  برنامه ریزی‌های انجام شده در استقرار گروه‌های سیار در مناطق صعب العبور و روستایی،امیدواریم ضریب موفقت طرح افزایش یابد.

به گفته مدیرکل دفتر پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی کشور، از ابتدای طرح تاکنون 23میلیون کودک معاینه شدند و از میان این کودکان 250هزار کودک دچار اختلال بینایی بودند.

رفیعی در ادامه با اشاره به اینکه سازمان برای اجرای این طرح، ارائه عینک یا کمک هزینه های جراحی، 6 میلیارد تومان اختصاص داده است، گفت: کاهش شیوع و بروز تنبلی چشم در کودکان 3 تا 6 سال در کشور، افزایش میزان دسترسی کودکان به خدمات غربالگری بینایی به ویژه در مناطق محروم، روستایی و صعب‌العبور، افزایش میزان آگاهی آحاد جامعه از تنبلی چشم، بیماری‌های چشمی و راه‌های پیشگیری و درمان آن از اهداف اختصاصی طرح غربالگری تنبلی چشم محسوب می‌شود.

وی هدف کلی طرح غربالگری تنبلی چشم را ارتقاء سطح سلامت بینایی کودکان 3 تا 6 سال در سراسر کشور دانست و افزود: کاهش شیوع و بروز تنبلی چشم در کودکان 3 تا 6 سال در کشور، افزایش میزان دسترسی کودکان به خدمات غربالگری بینایی به ویژه در مناطق محروم، روستایی و صعب‌العبور، افزایش میزان آگاهی آحاد جامعه از تنبلی چشم، بیماری‌های چشمی و راه‌های پیشگیری و درمان آن از اهداف اختصاصی طرح غربالگری تنبلی چشم محسوب می‌شود.

 

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز