رئیس موقت منتخبین شورای پنجم در ادامه گفت: مکانیزم و چارچوب حضور نامزدها و برنامه‌های آنها نیز در دست تهیه است.

به گزارش مرور نیوز، مرتضی الویری رئیس موقت منتخبان شورای پنجم با اشاره به مذاکره تلفنی و ارسال رسمی پیام هیات رئیسه به کاندیداها گفت: زمان ارائه برنامه به همه برگزیدگان منتخبان ذکر شده است.

وی در ادامه با تأکید بر نقش برنامه ارائه شده از سوی نامزدهای برگزیده گفت: لازم است استانداردها و شاخص‌های لازم برای تهیه برنامه ارائه شود.

الویری یادآور شد: در همین راستا شاخص‌های لازم به منتخبان ارائه خواهد شد.

رئیس موقت منتخبان شورای پنجم در ادامه گفت: مکانیزم و چارچوب حضور نامزدها و برنامه‌های آنها نیز در دست تهیه است.

وی همچنین با ذکر ضرورت سنجش‌پذیر بودن و امکان پایش‌ برنامه‌های نامزدها، اظهار داشت: فرصت بهتری در تداوم نظارت شورا و برنامه‌های شهردار  در نظر گرفته شده است.

الویری تصریح کرد: به دنبال ایجاد ابهاماتی که برخی از رسانه‌ها در باره هیات رئیسه موقت طرح کردند، لازم به ذکر است که در نخستین جلسه منتخبان، پس از تعیین هیأت رئیسه موقت، موظف به هدایت جلسات و وظایف مربوطه را تا آغاز رسمی فعالیت شورای پنجم انجام دهد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز