وزیر دادگستری اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را نفی ناشدنی دانست و گفت: انتخاب نوع مجازات در هر موقعیت باید با اثربخشی آن متناسب باشد.

به گزارش مرورنیوز، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در مورد برخی اظهار نظرها مبنی بر حذف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر افزود: یکی از مجازات های مفسد، اعدام است و این مورد در احکام اسلامی هم لحاظ شده است.

وی ادامه داد: اما انتخاب نوع مجازات در هر موقعیت باید متناسب با اثر بخشی آن باشد، صاحب نظران، حقوقدانان، کارشناسان، روانشناسان و جرم شناسان باید همه دست به دست یکدیگر دهند و بررسی کنند که چه مجازاتی بیشترین تاثیر را دارد.

وزیر دادگستری با بیان این که به نظر من نمی توان اصل اعدام را نفی کرد، اظهار داشت: مواردی است که فرد جرثومه فساد است و بقای او جز فساد اثری نخواهد داشت.

پورمحمدی گفت: اما درعین حال، میزان مجازات اعدام و تعداد اعدام محل بحث است که باید روی آن بیشتر کار شود و از نظر صاحبنظران این حوزه بیشتر بهره برد.

 

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز