وکیل مدافع یکی از شکات پرونده کهریزک گفت: دادگاه 30 آبان ماه را برای رسیدگی مجدد به این پرونده تعیین کرد.

میرمجید طاهری در گفتگو با مرور نیوز در خصوص جلسه امروز دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات سعید مرتضوی در پرونده کهریزک گفت: پرونده کهریزک با پرونده تامین اجتماعی ادغام شده بود که ما درخواست جداشدن پرونده ها از هم را داشتیم.

وی در خصوص علت غیبت سعید مرتضوی در جلسه امروز دادگاه گفت: ایشان روز گذشته و برای پرونده تامین اجتماعی گواهی پزشکی به دادگاه ارائه کرده بود که دادگاه این گواهی را برای هر دو جلسه دیروز و امروز پذیرفته است.

وکیل خانواده روح الامینی گفت: دادگاه حضور ایشان را برای اخذ توضیحات الزامی دانست به همین منظور سی آبان برای رسیدگی مجدد تعیین وقت شد.

طاهری تصریح کرد: به احتمال زیاد این پرونده در جلسه مورخ سی آبان تعیین تکلیف می شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز