رئیس دفتر جانشین فرماندهی معظم کل قوا در ناجا، گفت: حدود 30 درصد از مواد کشت شده در افغانستان از ایران عبور می کند که از این مقدار بیش از 100 تن ترانزیت و 700 تا 800 تن آن کشف می شود.

به گزارش مرور نیوز، سردار علیرضا جزینی، رئیس دفتر جانشین فرماندهی معظم کل قوا در ناجا، در میزگرد علمی "قتل و مصرف شیشه" که با همکاری دفتر تحقیقات کاربردی فاتب و دانشکده علوم و فنون نظامی برگزار شد، اظهار داشت: آسیب های ناشی از مصرف مواد مخدر در حوزه های امنیت، بهداشت، فرهنگ و اقتصاد غیر قابل انکار است.

وی با اشاره به کشت حدود 7 هزار تن موادمخدر در کشور افغانستان گفت: حدود 30 درصد از مواد کشت شده از ایران عبور می کند که از این مقدار بیش از 100 تن ترانزیت و 700 الی 800 تن کشف می شود.

رئیس دفتر جانشین فرماندهی معظم کل قوا در ناجا با بیان اینکه در بحث مبارزه با موادمخدر، بخش های مختلفی چون پیشگیری، درمان، کاهش آسیب، مقابله و توانمندسازی قابل بحث و بررسی است، گفت: نیروی انتظامی صرفاً بحث مقابله را مورد توجه قرار داده بنابراین می بایست همسو با این امر، موارد دیگر را نیز به عنوان سرفصل فعالیت ها مورد اهمیت قرار دهد.

در ادامه این نشست، "صرامی" مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری به تغییرات سریع اجتماعی اشاره کرد و گفت: طی یک دهه اخیر، این تغییرات مهم ترین عامل گرایش به مصرف موادمخدر در بین نوجوانان و جوانان بوده، همچنین این تغییرات سریع در فضای جامعه به ترتیب خانواده ها، مدارس، دانشگاه ها و در کل بدنه جامع را آسیب پذیرتر کرده است.

وی خاطرنشان کرد: اعتیاد، قبح اجتماعی خود را از دست داده، به گونه ای که افراد در بخش های مختلف جامعه اقدام به مصرف علنی موادمخدر می کنند.

مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری گفت: تغییر در باورهای اجتماعی از جمله موارد دیگری است که به رشد این آسیب اجتماعی دامن می زند به گونه ای که افراد تحت عناوین مختلف نظیر کاهش وزن، رشد اندام های خود و حتی بیدار ماندن های طولانی از مخدرهای صنعتی استفاده می کنند؛ اگر قرار است اصل پیشگیری مورد توجه قرار گیرد تغییر در باورهای جوانان و نوجوانان می بایست در اولویت باشد.

وی بیان کرد: سیر تحولات اجتماعی صورت پذیرفته افراد را تنوع طلب، کم تحرک، کنجکاو ، ماجراجو، لذت جو، نوگرا، ریسک پذیر و فاقد مهارت رشد داده که این عوامل باعث رشد و گسترش مصرف موادمخدر در بین قشر آسیب پذیر شده است.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، صرامی، نبود ساختار مناسب اجتماعی را یکی دیگر از عوامل رشد سریع پدیده اعتیاد در جامعه عنوان کرد و گفت: وظیفه نهادهای اجتماعی، افزایش امید در قشر جوانان است اما عدم برنامه ریزی مناسب در این زمینه باعث ایجاد رخوت و ناامیدی در این گروه اجتماعی شده و ناخواسته افراد به سمت مواد مخدر گرایش پیدا می کنند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز