دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه سیم کارت دانش آموزی در برخی از کشورها استفاده می شود که دسترسی دانش آموزان به سایت ها و شبکه ها را میتوانند مدیریت کرد، گفت: اگر دستگاه های فنی و تخصصی شرکت های دولتی و غیر دولتی این فناوری و تکنولوژی را به وجود بیاورند قطعا مورد استقبال وزارت آموزش وپرورش قرار میگیرد.

مهدی نوید ادهم در گفتگو با خبرنگار اجتماعی مرور نیوز در مورد توسعه تبلت و استفاده تلگرام در مدارس سراسر کشور اظهار داشت: وزارت آموزش و پرورش در رابطه با استفاده دانش آموزان از فضای مجازی دو نوع استراتژی را در نظر دارد اول اینکه از فناوری های جدید با نگاه مثبت استفاده بهینه را به عمل بیاورد یعنی فرصت ها و نحوه استفاده کردن آن را به دانش آموزان بیاموزد تا دانش آموزان از این فناوری روز بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه برای تقویت توانمندی و مهارت دانش آموزان تدابیر مختلفی اتخاذ شده است، ادامه داد: با توجه به اینکه امسال برای دانش آموزان پایه دهم درس تفکر و سواد رسانه ای را در نظر گرفته ایم؛ هدف از آموزش این درس برای دانش آموزان این است که آن ها را نسبت به تهدید ها و فرصت های رسانه ها هوشیار کنیم تا دانش، مهارت و استفاده بهینه از رسانه ها را کسب کنند.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: دومین استراتژی که وزارت آموزش و پرورش برای استفاده فضای مجازی در نظر دارد این است که آسیب های فرآیندهایی یادگیری و یاددهی را مدیریت و محدود کند.

نوید ادهم در مورد اینکه دانش آموزان برای استفاده از فضای مجازی و تبادل اطلاعات، مجاز به همراه داشتن موبایل در کلاس درس هستند یا خیر، گفت: استفاده موبایل در کلاس درس نه تنها آسیب زا است بلکه برهم زننده نظم و آرامش کلاس در نحوه یادگیری است.

وی با تاکید بر اینکه استفاده از موبایل در کلاس درس نه تنها در ایران بلکه در اکثر کشورهای دنیا ممنوع است، مطرح کرد: کشورهای شرقی علاوه بر اینکه استفاده از موبایل در کلاس درس را ایجاد بی نظمی می‌دانند بلکه استفاده از آن را در بین دانش آموزان یک نوع نگرانی اخلاقی مطرح کرده اند.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: موبایل وسیله ای است که اطلاعیه ای را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد که ممکن است با نیاز و شرایط سنی دانش آموزان هم خوانی نداشته باشد.

نوید ادهم با اشاره به اینکه سیم کارت دانش آموزی را با مدیریت می توان در اختیار دانش آموزان قرار داد، بیان کرد: سیم کارت دانش آموزی در برخی از کشورها استفاده می شود که دسترسی دانش آموزان به سایت ها و شبکه ها را می تواند مدیریت کند اما متاسفانه در کشور چنین تکنولوژی وجود ندارد. اگر دستگاه های فنی و تخصصی شرکت های دولتی و غیر دولتی این فناوری و تکنولوژی را به وجود بیاورند قطعا مورد استقبال وزارت آموزش وپرورش قرار می گیرد.

وی در مورد آمار استفاده کنندگان تلگرام در بین دانش آموزن عنوان کرد: آماری از اینکه چه تعداد دانش آموزی از تلگرام استفاده می کند، در دست نداریم.

 

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز