معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم با بیان اینکه وزارت علوم مشوق برگزاری مناظره ها، کرسی و تریبون های آزاد در دانشگاه است، گفت: موضوعاتی که برای برگزاری این کرسی ها به دانشگاه ها ابلاغ کرده ایم موضوعات پیشنهادی است و برای موضوعات کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها هیچ محدودیتی قائل نیستیم.

سید ضیاء هاشمی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی مرورنیوز در مورد نحوه برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه های سراسر کشور، اظهار داشت: سیاست وزارت علوم در مورد برگزاری کرسی های آزاد اندیشی توسعه کرسی‌ها است. بنابراین روش های تشویقی برای افزایش مشارکت در نظر داریم.

وی ادامه داد: موضوعاتی که برای برگزاری این کرسی ها به دانشگاه ها ابلاغ کرده ایم موضوعات پیشنهادی است و برای موضوعات کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها هیچ محدودیتی قائل نیستیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم با بیان اینکه به هیچ وجه گروه های برگزار کننده را خودمان انتخاب نمی کنیم، تصریح کرد: ما معتقدیم هر فردی و روشی که به ترویج فضای آزاد اندیشی در دانشگاه ها کمک کند از جمله روش های ابتکاری تریبون آزاد و مناظره را تشویق و تایید کنیم.

هاشمی افزود: وزارت علوم مشوق برگزاری مناظره ها، کرسی و تریبون های آزاد در دانشگاه است و روندی که شکل گرفته به نظر می آید که در این حوزه رشد داشته ایم.

وی در مورد روند مجوزدهی کرسی های آزاد اندیشی گفت: با توجه به اینکه ما نگاه تسهیل گرایانه داریم و معتقدیم که حداکثر تسهیلات و حمایت ها برای برگزاری کرسی های آزاد اندیشی به صورت قانونی صورت گیرد، طبق آئین نامه مجامع دانشجویی وقتی تقاضانامه دانشجویان به مدیران دانشگاه ارسال می شود، بعد از بررسی باید در اسرع وقت مجوز داده شود.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز